Priser | Kontakt

Livskvalitet

Oplever du problemer i din hverdag, der gør, at du føler dig nedtrykt, modløs og mangler lyst til at stå imod livets udfordringer, så kan Sjæl Og Legeme V/ Jens Erik Pedersen hjælpe dig.

Min rolle som terapeut er at støtte dig og hjælpe dig i gang med en udviklingsproces ved at lytte aktivt, spørge ind, leve mig ind, inspirere og udfordre dig på de områder, som betyder noget for dig.

Målet er at styrke dit selvværd, forbedre din evne til at stå ved dig selv og give dig redskaber til lettere at kommer igennem konflikter og forandringer.

Det er meget individuelt, hvornår et menneske har behov for terapi. Men har du svært ved at komme videre i dit liv er en terapeutisk proces noget, du bør overveje.

Kontakt mig for en aftale om en samtale, hvor vi ser på terapiens muligheder.